Sākums

Srila Prabhupada Projekts veltīts Viņa Dievišķajai Žēlastībai A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupādam, Starptautiskā Krišnas apziņas biedrības Dibinātājam-Ačārijam un iedvesmojoties no Radhanātha SvāmīBhakti Čaitanja SvāmīBhakti Vijnana Gosvāmī  un Bhakti Svarupa Čaitanja Svāmī  Maharadžiem.

Mēs esam šeit apvienojušies, lai praksē īstenotu Radhanātha Svāmī vārdus: “Svarīgi lai mēs ikvienai personai, kura nāk uz mūsu Dievnamiem vai mūs Kustību, sniegtu maksimālu Uzmanību, Gādību un Garīgo Treniņu visos līmeņos, lai tā rezultātā šie Dieva Kalpi pastāvīgi ir Laimīgi un viņiem nav jelkādas vēlmes atstāt Šrilas Prabhupādas lotosa pēdas.

Mūs misija ir īstenot septiņus mērķus kalpojot latviski runājošajiem Šrilas Prabhupādas sekotājiem, apvienojoties kopējai Svēto Vārdu daudzināšanai un Dieva Mīlestības un Vēdiskās kultūras izplatīšanai visā Latvijas teritorijā.

Saskaņā ar Vecāko Vaišnavu norādījumiem, mūsu pašreizējie mērķi ir:

  • apzināt latviski runājošos Šrilas Prabhupādas sekotājus dažādos Latvijas novados;
  • aicināt un iedvesmot viņus uz sadarbību, biedrošanos, kalpošanu un kopīgu Svēto Vārdu daudzināšanu;
  • izveidot un uzturēt stabilu savstarpējo kuratoru sistēmu latviešu valodā.

Esam pateicīgi par Jūsu jautājumiem, komentāriem, papildinājumiem, kurus lūgums pievienot šai lapai apakšā kā komentāru vai nosūtīt mums elektroniskā vai papīra formātā. 🙂

Jūs pazemīgais kalps BVG Džanaka das

Pēdējās izmaiņas 3. jan 2016.